085-0290267
info@stichtingthuis.eu
1200x500slider1
1200x500slider2
1200x500slider4
1200x500slider3

Stichting Thuis Ontzorgt Gemeentes in 10 Stappen met Statushouders

De asielzoekers die na een verblijf in een AZC en het doorlopen van de asielprocedure een verblijfsvergunning krijgen hebben daarmee het recht op een verblijf van 5 jaar in Nederland. De gemeente aan wie een statushouder wordt toegewezen moet zorgen voor huisvesting en inburgering.

Dit complexe pakket van diensten en ondersteuning omvat diverse afdelingen binnen de gemeente en levert een zware extra belasting voor de ambtenaren.

Stichting Thuis is een dienstverlener met een uitgebreid netwerk van ervaren en professionele dienstverleners, in staat om de uitvoering van de opvang van statushouders binnen een gemeente vanaf de eerste dag tot in detail op zich te nemen.

Zwaartepunt daarbij is de specifieke aandacht voor het voorbereiden van de statushouders naar de arbeidsmarkt. Dit wordt ondersteund door een uitgekiend programma dat begint met de interpretatie van het informatieprofiel, huisvesting, begeleiden van de taalstudie, afronding inburgering en zorg voor passend werk.